Kas ir CNG?

Dabas gāze vai metāns (CH4) ir viens no šobrīd pieejamākajiem  alternatīvo degvielu veidiem, un to var izmantot  benzīna un dīzeļa dzinēju darbībai sākot no mazākajiem –  motocikliem un beidzot ar lielākajiem- dzelzceļa lokomotīvēm un tankkuģiem  pa visu pasauli.

Dabas gāze ir plaši pieejama, atjaunojams (izmantojot biogāzes ražošanu vai biometānu) energoresurss, kas  samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas salīdzinot ar citām tradicionālajām un alternatīvajām degvielām.

Dabas gāze ir vienīgais degvielas veids, ko var izmantot transporta līdzekļiem tīrā veidā bez rūpnieciskas pārstrādes, tāpēc gāzes cena vienmēr būs  mazāka par citiem degvielas veidiem.

Ar pieaugošo  biogāzes , biometāna un slānekļa gāzes iespēju  izmantošanu autotransportā, dabasgāze  arī pakāpeniski kļūst par vienu no visvairāk dominējošo alternatīvo degvielu  visā pasaulē.

Dabas gāze  tiek  izmantota par degvielu autotransportā gan kā saspiesta dabasgāze (compressed natural gas - CNG) un sašķidrināta dabas gāze (liqued natural gas – LNG) vai pat sajaukta ar ūdeņradi (5%). Dabas gāzes transportlīdzekļu (natural gas vehicle – NGV) izmantošana arī veicina energoapgādes drošību un enerģijas diversifikāciju.

Ar jēdzienu –  autogāze šobrīd daudzi saprot benzīntankos nopērkamo sašķidrinātu propāna-butāna gāzi LPG (liqued propan gas), kas ir neatjaunojams naftas pārstrādes blakusprodukts, bet tā nav dabasgāze !!!

Dabas gāze kļūst par autotransportā izmantojamo degvielu (CNG), kad tā ar kompresora palīdzību tiek saspiesta  degvielas tvertnē līdz 200 Bar spiedienam.

Sakarā ar A/S “Latvijas Gāze” publisko autotransporta gāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS) darbības pārtraukšanu 2010.gada aprīlī, Latvijas Republikas teritorijā vairs nav publiski iespējams uzpildīt autotransportu ar saspiestu dabasgāzi (CNG).

SIA DALDEKO  kopš 2005.gada piedāvā individuālus risinājumus Jūsu autotransporta uzpildei ar saspiestu dabas gāzi izmantojot automātiskās gāzes uzpildes kompresoru iekārtas ar jaudu sākot nom3/stundā, tādā veidā būtiski samazinot degvielas izmaksas!